Elektroniczne sterowanie procesem spalania

Oferujemy w sprzedaży elektroniczne sterowanie  procesem spalania do wszystkich typów montowanych przez naszą firmę kominków i pieco-kominków.

Do naszych kominków kaflowych bazujących na paleniskach akumulacyjnych z szamotu jak również paleniskach stalowo - szamotowych

stosujemy  sterownik Tatarek - optymalizator mocy RT 08 OM. Reguluje on ilość dopuszczanego powietrza do spalania kontrolując proces spalania i utrzymując zadaną temperaturę spalin na wylocie do komina. Trzy zakresy temperatury spalin do ustawienia.

Sterownik do kominka akumulacyjnego